Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Μαρία Ξανθοπουλίδου - Αλέξανδρος Μυλωνάς

Δημόσιες Σχέσεις - Προβολή: Ανζελίκα Καψαμπέλη - Έλενα Γρίβα

Τεχνικός Σκηνής: Δημήτρης Μαργαρίτης