Πρεμιέρα

4/5/2015

Με τη συνεργασία του δικτύου Eurodram και του Γαλλικού Ινστιτούτου, παρουσιάσαμε αποσπάσματα από τις τρείς βραβευμένες από το Eurodram ελληνικές μεταφράσεις για το 2014

THEATRE