Περίοδος Παραστάσεων

Οκτώβριος 2009

Παρουσίαση της Ιωάννας Κλεφτόγιαννη στην Ελευθεροτυπία