Περίοδος Παραστάσεων

9/1/2016 - 13/3/2016

Νεολαία
gκουλτούρα
depop
artplay
Κουτί της Πανδώρας
The Machine
Συνέντευξη στο Κόκκινο 105,5 FM
Lifo
Στο Πρώτο Θέμα
in.gr
click at life
lifo guide
Το Κουτί της Πανδώρας
Η Εφημερίδα των Συντακτών