Περίοδος Παραστάσεων

5/12/2016 - 20/2/2017

Κριτική - enet.gr

Κριτική - Texnes Plus

Κριτική - Τρίτο Κουδούνι

Κριτική του Κωνσταντίνου Μπούρα